Gubitak spolne želje kod žena

Svaka žena ima svoju definiciju normalne seksualne želje temeljenu na vlastitoj kulturi, porijeklu, spolnom iskustvu kao i vlastitim biološkim potrebama. Većina žena imat će i promjenjivi seksualni interes ovisno o stresogenim faktorima, drugim životnim događajima i neuroendokrinim funkcijama. Također, tijekom života, zanimanje za seks postupno se smanjuje.

Snaga spolne želje koju žena osjeća, može opadati starenjem. Često se te promjene pripisuju povećanim zahtjevima koji se nameću pred ženu starenjem (obitelj, karijera) ili kulturološkoj poruci da starije žene više nisu poželjne. Neuroendokrine promjene (opadanje testosterona, neurokemijska zbivanja, neizravne promjene radi opadanja estrogena i vulvovaginalne atrofije) zajedno doprinose smanjenom zanimanju za seks.